İstatistikler

All countries
704,753,890
Vaka
Updated on June 14, 2024 5:00 am
All countries
560,567,666
Hasta
Updated on June 14, 2024 5:00 am
All countries
7,010,681
Ölüm
Updated on June 14, 2024 5:00 am

COVID-19 Bilgilendirme

All countries
704,753,890
Toplam vaka
Updated on June 14, 2024 5:00 am
All countries
560,567,666
Hasta
Updated on June 14, 2024 5:00 am
All countries
7,010,681
Ölüm
Updated on June 14, 2024 5:00 am
spot_img

Gizlilik Sözleşmesi

BU SİTENİN İÇERİĞİ, TIBBİ VE CERRAHİ ESTETİK KONULARINDA BİLGİ EDİNMEK İSTEYEN KULLANICILARI BİLGİLENDİRME AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR.

Gizlilik Sözleşmesi

BU SİTENİN İÇERİĞİ, TIBBİ VE CERRAHİ ESTETİK KONULARINDA BİLGİ EDİNMEK İSTEYEN KULLANICILARI BİLGİLENDİRME AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR.

Bu sitenin içeriği, tıbbi ve cerrahi estetik konularında bilgi edinmek isteyen kullanıcıları bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler hiçbir zaman bir hekim tedavisinin veya konsültasyon’ unun yerini alamaz. Site içeriği kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sitemizde anlatılan tüm cerrahi işlemler bilgi, yorum ve görüntüler, kişileri bilgilendirme amaçlı olup; reklam, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır.
Madde 16: Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır. Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz. Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı reklamları yapılabilir. Reklam veren, ticari reklam veya ilânda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür. Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Temel ilkeler
www.recepcelik.com.tr sitesinin kullanıcılarının mahremiyetine özel önem vermekteyiz. Veri özellikle izinsiz kişilerin erişimine karşı korunmakta ve güvenlik altına alınmaktadır. İşbu gizlilik kuralları ilgili olan tüm tarafların ilgisine sunulmaktadır.

www.recepcelik.com.tr internet sitesi açıktır. İnternet sitesinin ana hizmetlerinden birisi güzellik merkezleri ve kuruluşları ile ilgili bilgi ve görüşleri yayınlamak ve dağıtmaktır ve bu sebeple bu tüm kişi ve kuruluşların verileri internet kullanan herkese kullanılabilir kılınmakta ve tarayıcılar tarafından da arşivlenebilmektedir.

Hizmetsel verilerin işlenmesi ile ilgili kurallar
Sistem kütüklerinde yer alan bilgiler, internet bağlantıları ile ilgili genel kurallar neticesinde ortaya çıkan bilgiler (örneğin IP adresi), www.recepcelik.com.tr tarafından sunucularımızın teknik yönetimi amacıyla kullanılmaktadır. Bunun dışında, IP adresleri genel, istatistiksel demografik bilgilerin toplanması amacıyla (örneğin, bağlantının kaynaklandığı bölge ile ilgili) kullanılmaktadır. www.recepcelik.com.tr hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Bazı durumlarda internet sitelerine bireyselleştirilmiş (kişiselleştirilmiş) erişim ve belirginleştirme çerezlere dayanmaktadır, fakat sıklıkla bir kullanıcının şifresi ile bir oturum ile yetkilendirilmesi gerekmektedir. Tarayıcıda çerezleri hizmet dışı bırakmak hizmetlerimizin kullanımını önlememektedir, fakat bazı teknik sorunlara yol açabilmektedir. Çerezler, kullanıcının internet sitelerimizi kullanımı ile ilgili genel, istatistiki bilgi toplamak için de kullanılmaktadır.

Kayıt sırasında gerekli olan veri
Kayıt formunda şu verilere ihtiyaç duyulmaktadır: cep telefonu numarası, e-posta adresi (giriş bilgisi), şifre, ad (isimler), soyad, cinsiyet, posta kodu, ilçe, ikamet şehir/kasaba ve imza ile hesabı aktif etmek için gerekli tek sefere mahsus kod.

Bu şekilde temin edilen numaralar ve dijital kopyalar yalnızca işletme yetkililerinin haklarını teyit etmek amacıyla kullanılacaktır.

İfşa edilen kullanıcı verisi
Kullanıcı tarafından yayınlanan görüşler, kayıt sırasında alınan imza ile işaretlenmektedir. Başka bir kullanıcı bilgisi alenen ifşa edilmemektedir.

İsletme yetkililerinin profilinde ifşa edilen veri:
İsletme profili kayıt sırasında sunulan, isim, cep telefonu, e-posta adresi (giriş bilgisi), şifre ve hesap aktivasyon kodu hariç, tüm bilgilerin tamamını göstermektedir. Buna ilave olarak, işletme yetkilisi tarafından tercihen sağlanan diğer veriler de gösterilmektedir; özellikle, personel isimleri ve çalışma saatleri gibi. Her bir profil görüşlerin listesini ve yaklaşık puanını gösteren bir listeyi içerir.

İşletmelere randevu ayarlanırken gerekli olan veri:
Bir randevu ayarlarken adınızı, soyadınızı, cep telefon numaranızı vermeniz gerekmektedir. Bu veri randevunun alındığı isletme ile muhtemel olarak işletmenin ilgili resepsiyon masasındaki kişilere gösterilecektir. “İşletme için bilgiler” kısmı gerekli olan teknik bilgileri girmek amacıyla kullanılmalıdır.

Kişisel veriler
www.recepcelik.com.tr, kullanıcıların veya isletme yetkililerinin kişisel verilerinin başlangıcı, içeriği oluşturma, değiştirme, sona erdirme, elektronik ortamda sunulan hizmetlerin ifasını düzeltme kapsamında işler. İşletme yetkilisi tarafından rıza verildiği takdirde, www.recepcelik.com.tr kayıt sırasında işletme yetkilisi için zorunlu olandan daha kapsamlı veriyi işleyebilir. Kullanıcı veya işletme yetkilisi tarafından sağlanan veri www.recepcelik.com.tr web sitesinde sunulan hizmetler ile bağlantılı amaçlarla işlenir ve rızaları olması durumunda www.recepcelik.com.tr tarafından istatistik ve pazarlama/reklam amaçlarıyla işlenebilir.

Kullanıcılar ve işletme yetkilileri tarafından yayımlanan içerik
Güzellik merkezleri ve personel profillerinde yayınlanan görüşler ve bilgiler herkesin erişimine açıktır.

Veri saklama ve veri koruması
Kullanıcıların kişisel verileri teknik ve organizasyonel tedbirlerin uygulandığı ve ilgili kişisel verilerin korunması düzenlemelerine uygun şekilde işlenmiş verilerin korunmasının sağlandığı bir veri tabanında saklanmaktadır. Sadece www.recepcelik.com.tr’dan özel yetkilendirilmiş yöneticilerin veri tabanına yetkisi vardır.

Kişisel verileri doğrulama, değişiklik yapma ve silme hakkı. Kısıtlamalar.
Herhangi bir zaman, kullanıcılar veya işletme yetkilileri kendi kişisel verilerini gözden geçirme ve güncelleme veya silme hakkı vardır. Hizmet şartlarına aykırılıkları sebebiyle www.recepcelik.com.tr’a katılımı kısıtlanmış kişilerin mükerrer kayıt yapmalarını önlemek amacıyla, bu tür mükerrer kayıtları önlemek amacıyla gerekli olan verileri silmeyi reddedebiliriz.

İlgili mevzuat hükmü bu konuda izin verdiği ölçüde, www.recepcelik.com.tr kullanıcıların veya isletme yetkililerinin kişisel verilerin bir kısmını telif haklarının (veya diğer hakların) korunması amacıyla üçüncü taraflarla paylaşabilir; fakat sadece yazılı bir talebin varlığı durumunda (veya www.recepcelik.com.tr ile bu tür veri paylaşımı ile ilgili bir işbirliği anlaşması olmasına dayalı olarak) bu tür bir paylaşım yapılacaktır. Bu tür bir talepte bulunan kuruluş, ilgili içerik/ürün/hizmete ilişkin finansal telif hakkı (veya diğer haklar) olduğunu ispatlamakla yükümlüdür. Ayrıca bu tür hakların ihlal edildiğine dair şüphe olmamalıdır. www.recepcelik.com.tr toplanmış kişisel verileri, kullanıcının rızası doğrultusunda veya kanun gereğince bu tür bir talepte bulunmaya yetkili kamu mercilerince gelen talep doğrultusunda da paylaşabilir. www.recepcelik.com.tr’a gönderilmiş elektronik postalar arşivlenmektedir ve gerektiğinde delil olarak kullanılabilmektedir.

Diğer İnternet Sitelerine bağlantılar
www.recepcelik.com.tr web sitesinde yer alan bağlantılarda yer alan internet sitelerinin sahipleri veya yöneticileri tarafından uygulanan mahremiyet politikalarından sorumlu değildir. Biz, kişisel verileri toplayan web sitelerinde yayınlanan mahremiyet korumasına ilişkin feragat hükümlerine bakmanızı tavsiye ederiz. Kullanıcı veya işletme yetkilisi, www.recepcelik.com.tr sitesine koyduğu bağlantının yönlendirdiği internet sitesinde yayınladığı içeriklerden tüm sorumluluğu kendisi üstlenmektedir.

Kullanıcılar veya uzmanlara gönderilen bilgiler
www.recepcelik.com.tr tüm kullanıcılara, www.recepcelik.com.tr sitesindeki önemli değişikliklere ilişkin bildirimleri içeren e-posta gönderme hakkını saklı tutar. www.recepcelik.com.tr ayrıca, kullanıcı veya uzman rıza gösterdiği takdirde, özellikle reklamlar ve ticari bilgi muhteviyatlı ticari e-postalar gönderebilir. Reklamlar ve diğer ticari bilgi muhteviyatlı bilgiler, sistem hesabındaki gelen ve giden postalara ayrıca eklenebilir.

Bize Ulaşın:

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ:

Pazartesi - Cuma: 10:00 - 17:00

Dr. RECEP ÇELİK

Saray Mah. Hoca Ahmet Yasevi Cad. Ustalıoğlu Sok. Saliha Hüseyin Zamanoğlu Apt. No: 16/A Alanya / Antalya

Gizlilik ve Şartlar

GİZLİLİK VE GÜVENLİK HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Kullanım koşulları
Genel kullanım koşulları ile ilgili bilmeniz gereken her şey burada!
Daha fazla bilgi >> 

Gizlilik politikası
Karşılıklı güvene dayalı bir sağlık hizmeti deneyimi için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi >> 

Yasal Uyarı
Bu sayfalardaki bilgiler, konu ile ilgili bir uzmanla görüşmenin ya da muayenenin yerini tutmadığı gibi tüm hastalar için geçerli bir uygulama rehberi değildir.
Daha fazla bilgi >> 

Sıkça Sorulan Sorular

Bizim için misafirlerimizin tüm soruları, yorumları ve geri bildirimleri çok önemlidir. Görüşleriniz, size sunduğumuz Şifahane Sağlıklı Yaşam Merkezi Hizmetlerini mükemmel hale getirmemize yardımcı oluyor.
Daha fazla bilgi >>

Diğer düzenlemeler
Diğer düzenleme ve yönetmeliklerle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Daha fazla bilgi >>