İstatistikler

All countries
704,753,890
Vaka
Updated on May 29, 2024 7:17 am
All countries
560,567,666
Hasta
Updated on May 29, 2024 7:17 am
All countries
7,010,681
Ölüm
Updated on May 29, 2024 7:17 am

COVID-19 Bilgilendirme

All countries
704,753,890
Toplam vaka
Updated on May 29, 2024 7:17 am
All countries
560,567,666
Hasta
Updated on May 29, 2024 7:17 am
All countries
7,010,681
Ölüm
Updated on May 29, 2024 7:17 am
spot_img

ASTIM HASTALIĞI

Son yıllarda çok sık rastladığımız hastalıklardan birisi de astım rahatsızlığıdır.

TEKNOLOJİK UYGULAMALAR

Teknolojik uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

SAĞLIK REHBERİ

Tüm Hastalıklar Hakkında Bilgi, Sağlık Makaleri, Doktora Sorulmuş Sorular ve Sağlık Ansiklopedisi İçin Tıklayın.

TEDAVİLER

Tüm tedaviler hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

DOKTORUNUZA SORUN

Sağlık sorunlarınız hakkında uzmanlarımızdan yardım alın.

ASTIM HASTALIĞI

Son yıllarda çok sık rastladığımız hastalıklardan birisi de astım rahatsızlığıdır. Tıp alanındaki bilimsel ve teknik gelişmelere rağmen, astım hastalığı halen en sık rastlanılan kronik hastalıklar içinde üst sıralarda yer almakta ve tam anlamıyla tedavi edilemediği gibi giderek daha fazla insan astım hastalığına yakalanmaktadır.
 
Özellikle, Amerika, Kanada ve İngiltere gibi endüstriyelleşmede başı çeken ülkelerde 13-14 yaşlarındaki çocuklarda astım hastalığının görülme oranı % 32 leri bulmuştur. Ülkemizde yıllar önce bu hastalığa çok az rastlanırken, son zamanlarda bu yaş grubunda görülme oranı % 10 lara ulaşmıştır. 

Çocuk astımı ile çocuk atopik egzeması zaman zaman birbirini takip etmektedir. Hastalık önce atopik dermatit olarak ortaya çıkmakta, daha sonra 3-4 yaşlarında astım gelişmektedir.

Son yüzyılda hastalığın bu derece artması, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de endüstrinin giderek daha fazla oranda hayatımıza girmesi ile açıklanabilir. Burada hastalığın esas sebebinin yediğimiz rafine edilmiş gıdalar, hazır gıdalar ve çevresel toksinler olduğu düşünülmektedir. Astım hastalığı için bir tanımlama yapmak gerekirse, kısaca akciğerlerdeki aşırı duyarlılık nedeniyle, çeşitli uyaranlara bağlı olarak bronşlar (soluk boruları) da görülen daralma ve bu nedenle ortaya çıkan nefes alıp vermedeki zorluktur.

Astım hastalığı her yaşta görülebildiği gibi, özellikle çocukluk çağında en sık karşımıza çıkan kronik akciğer hastalığıdır. Astım hastalığının ilk atağının 2 yaş altı çocuklarda görülme oranı %50 dir. Bu hastalığı olanların yaklaşık %80 i ilk astım atağını 5 yaş altında geçirirler. Bu da bize astım hastalığının herediter (genetik) bir zemin üzerinde oluştuğunu işaret etmektedir.

Hastalığın ortaya çıkmasında, bronşları (soluk boruları) duyarlı bireylerde, çevresel etkenlerin irritasyonuna (tahriş etmesine) bağlı olarak bronş mukozasında oluşan inflamasyon (ödem) rol oynamaktadır. Bronşlardaki spazm (daralma), nedeniyle içinde biriken sıvılar dışarıya yeterince atılamamakta ve sonuçta balgam oluşmaktadır. Nefes borusu içinde biriken balgam nefes alıp vermeyi zorlaştırır. Normalde nefes alırken bronşlar genişler, nefes verirken daralır. Astımda daralan bronşlar içinde biriken balgam nefes borusunu daha da daraltmakta ve sonuçta havanın dışarıya çıkışı zorlaşmakta ve ıslık sesine benzer bir ses çıkmaktadır. Hastanın şikayetleri tekrarladıkça astım atakları gelir. Ataklar daha ziyade gece sabaha karşı oluşur. Kendiliğinden ya da ilaçlarla düzelir. Astımı ya da astım ataklarını bazı çevresel faktörlerde tetikleyebilir. Bunlar arasında soğuk hava, kirli hava, sigara dumanı, parfüm kokusu, ev tozları, çiçek tozları, ağaç tozları, polenler gibi allerjenler sayılabilir. Ayrıca stres veya ruhsal hastalıklarda neden olabilir.

Astımın Etyolojisi (sebebi)

İki tip astım vardır: Birincisi ekstrinsik veya atopik astım da denilen erken başlayan astım tipi, ikincisi intrinsik astım da denilen geç başlayan astım tipidir. Erken başlayan tip genellikle çocukluk çağında başlarken, geç başlayan tipi genellikle hayatın ilerleyen dönemlerinde görülür.

Yukardaki özellikleri taşıyan allerjik astımlı hastalar atopik olarak tanımlanır ve bu hastaların serumlarındaki IgE düzeyleri nonatopik astımı olan hastalara oranla 6 kat daha fazladır. Atopik kişiler anaflaktik (veya Tip1) reaksiyonlara herediter (genetik)olarak daha yatkındır.

Yaygın olarak görülen allerjenler arasında, ev tozu akarları, polenler, mantar sporları, kuş tüyleri ve kedi salyası sayılabilir.

Erken çocukluk döneminde başlayan bütün astımları atopik astım olarak değerlendirmek doğru değildir. Diğer bir deyişle astımın erken başlaması astımın atopik tip olduğunu kabul etmek hatalı bir yaklaşımdır. Astım hikayesi olan kişilerde, ailesel hikaye, allerjen solunduğunda görülen spesifik cilt döküntülerinin olması, astımın ekzema ile birlikte görülmesi, atopik astımın teşhis edilmesinde kullanılan diğer önemli özelliklerdir.

Çocukluk döneminde ellerjik kökeni olmayan astım vakaları da vardır. Bu özellikle küçük yaşlarda görülen üst solunum yolları enfeksiyonlarında oluşabilir. Bu enfeksiyonlar antibiyotikler ile tedavi edilebilr

Geç başlayan astım aynı zamanda intrinsik astım olarak da adlandırılabilir, normalde hayatın ilerleyen dönemlerinde ve bronşial hiperaktiviteye bağlıdır. Bu vakalarda ailesel bir bağlantı veya ekzema hikayesi yoktur. Geç başlayan tip non-atopik kişilerde olabilir, her ne kadar mevcut allerjenler olayı tetiklese de, atopik astımın tipik özelliklerini göstermez. Diğer vakalarda bu hastalığın etyolojisinde eksternal allerjenlerin rolü yoktur. Bu tipte etyolojide endüstriyel gıdaların fazla miktarda tüketilmesi sayılabilir.

Astımın teşhisi akciğer fonksiyon testleri, egzersiz testleri, histamin provokasyon testleri ve cilt testleri(ciltte büyük kızarıklıklar oluşturan allerjenlerin inhalasyonu astımı tetikleyebilir) ile konabilir.

Balgam ve kan testleri bronşitten ayrım için kullanılabilir. Astımda balgamda bronşite göre fazla miktarda eozinofil tesbit edilir. Akciğer filminin teşhisde herhangi bir önemi yoktur.

Bronş mukozasında bulunan mast hücreleri allerjene maruz kaldığı zaman (İgE ler fazla miktarda mast hücrelerine yapışır) duyarlı hale gelirler. Daha sonra duyarlı mast hücreleri sigara dumanı, ekzos gazı, ev tozu , akarlar, parfüm, atmosferdeki toksik gazlara direk teması ile allerjik reaksiyon oluşturur. Allerjik reaksiyonda mast hücrelerinden, histamin, seratonin, heparin , bradikinin, prostoglandin gibi kimyasal maddeler salgılanır. Bunlar sonucu bir taraftan sıvı birikimi (ödem), diğer taraftan bronşlarda kasılmalar olur.

Süt ,buğday ,balık ,deniz mahsülleri ,mantar gibi tüketilen besinlere ait proteinlerin kan yolu ile bronşlara ulaşması sonucu da allerjik reaksiyonlar oluşmaktadır. Bugün için üzerinde çalışılması gereken en önemli konu bu olmalıdır.

Üzerinde yoğunlaşacağımız diğer bir konu da, mide bağırsak sisteminde, yenen gıdaların yeteri kadar sindirilememesi ve işlenememesi sonucu açığa çıkan ara ürünlerin bronşlara ulaşarak allerjik reaksiyona neden olmalarıdır. Sanırım son yıllarda astım hastalığının kat kat artmasındaki en önemli sebep, endüstriyel gıdaların sofralarımızda giderek daha fazla yer almasıdır.

Bu tip gıdalar endüstride rafi'ne edilmekte ve raf ömrünün uzatılması için bir dizi kimyasal reaksiyonlardan geçirilmektedir. Dolayısyla bu gıdalar barsak florasının normal yapısını bozmaktadır.

Normalde bağırsak florasında yararlı ve patojen bakteriler belirli oranda bulunmaktadır. Florada bulunan sayıları milyarlara ulaşan bakterilerin görevlerinden birisi de bağırsak içindeki gıdanın vücut tarafından en yüksek düzeyde yararlanmasını sağlamaktır. Flora patojen tarafa kayınca bu yararlanım süreci bozulmaktadır. Patojen bakterilerin metabolik atıkları da vücut için toksisiteye veya allerjiye neden olur.(amonyak, metan gazı ,histamin ,asetaldehit vs) 

Astımın Teşhisi

 1. Akciğer fonksiyon testleri
 2. Histamin provokasyon testleri
 3. Cilt testleri
 4. Balgam testi
 5. Kan testleri(astımda eozinofiler yüksektir)  

Klinik özellikler

Astımda genellikle geceleri kötüleşen nefes darlığı ve hırıltılı solunum vardır. Öksürük geceleri siddetlidir ve kurudur. Hırıltılı solunum (dispne) daha ziyade ekpiryumdadır(nefes verirken). Hasta otururken kendini daha iyi hisseder. Nefeslenmek icin pencere kenarında oturur. Uyurken yatakta uzanmaktan korkar ya da oturarak uyumak ister. Ayırıcı tanıda , Kronik bronşit: Mukus yapan bezlerde şişme vardır, bol balgam vardır. Amfizem: Alveollerde ve bronşlarda genişleme vardır. Egzersizde nefes darlığı vardır. Bronşektazi: Daha çok bronşlarda genişleme vardır. Tekrar eden ateş zature vardır. 

TEDAVİ

Kliniğimize baş vuran hastalardan öncelikle iyi bir anamnez(hikaye) almak gereklidir. Bu hastalar daha önce birçok hekime gitmiş ancak hastalığına kesin bir çözüm bulamamış hastalardır. Sikayetleri ile ilgili olarak verilen ilaçlar daha çok semptomlara yönelik olduğu için, geçici olarak rahatlama sağlar, ancak ilaçlar kesildikten bir süre sonra yeniden ortaya çıkar. Bu nedenle hastalar hayatları boyunca ilaç kullanmak zorunda kalırlar. Bizim bu hastalara olan yaklaşımımız tamamen sebebi belirlemek ve daha sonra ortadan kaldırmaya yöneliktir.

Tedavinin ikinci basamağında hastaya bazı testler yapılmaktadır. Bu testlerde astım hastalığının sebebine yönelik veriler elde edilmekte, daha sonra bu sonuçlara göre tedavi planlanmaktadır.

KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ SÜRECİ

Kliniğimize başvuran hastaların ilk olarak detaylı bir hastalık öyküsü alınır. Fiziki muayenesi yapılır. Daha sonra Biyorezonans test yöntemleriyle hastalığa sebep olan etkenler tespit edilir. Bu uygulamalar her hastaya ve her hastalığa özeldir.

KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TESTLER

Tedavi yapılması gerekliliği oluştuğunda artık hastaya bazı testler yapılmalıdır. Bu testler arasında:

 • Gıda Testi; Yapılan bu testler ile vücudun tolere edemediği, zararlı olan maddelerin hastalar için yapılan diyetten çıkarılması söz konusudur.
 • Hormon Testi: Hastalığa neden olan hormonlarında araştırılması gereklidir. Çünkü eksik kalan vitamin ve minerallerin dışarıdan takviye edilmesi gereklidir.
 • Bağırsak Florası Testi: yapılan bu test ile gastrointestinal sistemine ait fonksiyonlar değerlendirilecektir. Şişkinlik, diyare, geğirme, yanma gibi şikâyetlerde bu testler tedavilerde kullanılmaktadır. Bu testlerde bozukluk var ise tedavinin başarıya ulaşması zor olacaktır.
 • Ağır Metal Testi: Vücutta ağır metaller bulunabilir. Bu test ile tespit edilebiliyor. Sonrasında çelesyon ve detox yolları bu şekilde tedavi edilebilir.
 • Toksit Madde Testi: Vücudumuzda sindirim, deri yolu, solunum yolları ile çeşitli toksikler birikebilir. Bunların yaptıkları birikim vücut içerisinde bazı fonksiyonların çalışmasını engelleyecektir. Belirlenen bu sorunlar detox yöntemleri ile vücuttan temizlenbiliuor.
 • PH Testi: Hastalarda mezenkim dokusunun PH düzeyini belirler. Normal PH değerlerine gelmesi sağlanacaktır.

Tüm bu testlerle hastalıkların etkenleri tespit edilir. Elde edilen sonuçlarla hastalara özel olarak tedavi seçenekleri uygulanır. Özellikle vücut için zararlı olan gıdanın diyetten çıkarılması gereklidir. Tedavide gerekli olan ve eksik kalan mineral, vitamin desteğinin sağlanması ile birlikte de gerekli düzenlemeler yapılır. Bunların yanı sıra toksik olan maddeler detox yöntemleri ve çelesyon ile vücuttan temizlenmektedir.

Bu tedavi yöntemlerinin yanı sıra ACUGRAPH cihazı da kullanılmaktadır. Bu cihaz hastaları Çin tıbbı açısından değerlendirmektedir. Vücut içerisinde klinik testlerle yapılan tetkiklerde bulunan eksikler, bu cihaz ile yapıldığında enerji eksikliği olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelere göre de çeşitli akupunktur tedavileri yapılmaktadır. Tek kullanımlık iğnelerle yapılan tedavilerde de alerjik hastalıklarda etkili sonuçlar alınabilmektedir.

TÜM TEDAVİLERİMİZ

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ, ALERJİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİ, ASTIM HASTALIĞI TEDAVİSİ, BAĞIRSAK MANTARLARI TEDAVİSİ, BİOREZONANS İLE TEŞHİS VE TEDAVİ, DEPRESYON TEDAVİSİ, DİSBİYOZİS (DİSBİOTA) TEDAVİSİ, EGZAMA TEDAVİSİ, FİBROMYALJİ TEDAVİSİ, GIDA İNTOLERANSI TEDAVİSİ, KRONİK YORGUNLUK TEDAVİSİ, KABIZLIK TEŞHİS VE TEDAVİSİ, MİGREN TEDAVİSİ, OBEZİTE (ŞİŞMANLIK) TEDAVİSİ, PANİK ATAK TEDAVİSİ, SEDEF HASTALIĞI TEDAVİSİ, SİGARAYI BAĞIMLILIĞI VE TEDAVİSİ, SÜLÜK TEDAVİSİ

Sağlık sorunlarınız hakkında uzmanlarımızdan yardım alın. Sorunuzu iletmeden önce lütfen E-Posta adresinizi doğru yazınız. Uzmanlarımızın cevapları size E-Posta adresiniz üzerinden iletilecektir

DOKTORUNUZA SORUN
Lütfen adınızı yazınız.
Lütfen soyadınızı yazınız.
Lütfen size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası yazınız.
Lütfen size ulaşabileceğimiz e-posta adresinizi yazınız.
Mesajınızın konusunu seçiniz.
Bize ulaştırmak istediğiniz sorunuzu yazınız.

İLAÇSIZ TEDAVİ MERKEZİ

MERAK ETTİKLERİNİZ

BATI TIBBINDA ALLERJİK ASTIMIN ETYOLOJİSİ VE PATOLOJİSİ

Astımın patolojisi hava yollarında hava akımının kısmi tıkanması ile karakterizedir. Buna mukozal şişmeyi takiben bronşlardaki düz kasların spazmına bağlı olarak bronşların geçici daralması...

Alerjik Astım Nedir?

Alerjik astım özellikle bahar ve yaz mevsiminde görülür. Özellikle toplumun yaklaşık yüzde 20- 25’ini etkileyen ve kadınlarda yaygın olarak rastlanan alerjik nezle, tedavi edilmediği takdirde...

Astım Nedir?

Astım hava yollarının çevresel etkenlere karşı aşırı duyarlı olmasıdır.  Hava yollarında ve hava yollarını döşeyen mukoza denilen zarda şişme söz konusudur. Bu şişme, zaman zaman...

Astım Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Hava yollarının daralması ile nefes almayı güçleştiren ve ataklar halinde yaşam boyu devam eden astım, dünyada 300 milyon kişiyi etkiliyor. Astım ataklarını kontrol altına alabilmek...

Astımı Tetikleyen Faktörler nelerdir?

Astımı olmayan kişilerde herhangi bir etkisi bulunmayan faktörler, astımlı kişileri kolaylıkla etkileyebilir. Bu nedenle astımı tetikleyen faktörlere dikkat etmek son derce önemlidir. Ev tozu akarları: Astımlılarda...

Astım Hastalığı ve Astımın Teşhisi

ASTIM HASTALIĞI Son yıllarda çok sık rastladığımız hastalıklardan birisi de astım rahatsızlığıdır.  Tıp alanındaki bilimsel ve teknik gelişmelere rağmen, astım hastalığı halen en sık rastlanılan...

ŞİFAHANE, İLAÇSIZ TEDAVİ MERKEZİ MERKEZİ

HAKKIMIZDA

ŞİFAHANE

Şifahane, İlaçsız Tedavi Merkezi uzman akademik kadrosu, ileri tıbbi donanımı ile Türkiye'nin özel sağlık kompleksidir.

BASINDAN

HABERLER

Şifahane, Sağlıklı Yaşam Merkezi, Alanya hakkında şimdiye kadar basında yer alan haberleri BASINDAN sayfası altında bulabilirsiniz.

SİZE ÖZEL

SAĞLIK REHBERİ

Tüm Hastalıklar Hakkında Bilgi, Sağlık Makaleri, Doktora Sorulmuş Sorular ve Sağlık Ansiklopedisi İçin Tıklayın.

İletişim

Şifahane, İlaçsız Tedavi Merkezi

Saray Mah. Hoca Ahmet Yasevi Cad.
Ustalıoğlu Sok. Saliha Hüseyin Zamanoğlu Apt.
No: 16/A / Alanya, Antalya - TÜRKİYE

Email: [email protected]

Detaylı bilgi ve randevu için:

Şifahane, Çalışma Saatlerimiz:

Pazartesi - Cuma: 10:00 - 17:00

Alanya, Sağlıklı Yaşam Merkezi:

Saray Mahallesi | Hoca Ahmet Yasevi Caddesi | Ustalıoğlu Sokak | Saliha Hüseyin Zamanoğlu Apartmanı | No: 16/A | Alanya | Antalya | 07400 | Türkiye