İstatistikler

All countries
704,753,890
Vaka
Updated on June 14, 2024 5:00 am
All countries
560,567,666
Hasta
Updated on June 14, 2024 5:00 am
All countries
7,010,681
Ölüm
Updated on June 14, 2024 5:00 am

COVID-19 Bilgilendirme

All countries
704,753,890
Toplam vaka
Updated on June 14, 2024 5:00 am
All countries
560,567,666
Hasta
Updated on June 14, 2024 5:00 am
All countries
7,010,681
Ölüm
Updated on June 14, 2024 5:00 am
spot_img

Acugraph – Meridyen Görüntüleme Cihazı Hakkında Bilgi

Akugraf Çin tıbbında kullanılan meridyenlerin, meridyenler üzerindeki akupunktur noktalarının ve bu meridyenlerin ilişkili olduğu organların enerji seviyelerini ölçerek bilgisayar ortamında değerlendiren ve dokümante eden bir elektrodermal görüntüleme sistemidir.

TEKNOLOJİK UYGULAMALAR

Teknolojik uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

SAĞLIK REHBERİ

Tüm Hastalıklar Hakkında Bilgi, Sağlık Makaleri, Doktora Sorulmuş Sorular ve Sağlık Ansiklopedisi İçin Tıklayın.

TEDAVİLER

Tüm tedaviler hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

DOKTORUNUZA SORUN

Sağlık sorunlarınız hakkında uzmanlarımızdan yardım alın.

Acugraph – Meridyen Görüntüleme Cihazı Hakkında Bilgi

Acugraph – Meridyen Görüntüleme Cihazı Hakkında Bilgi

Akugraf Çin tıbbında kullanılan meridyenlerin, meridyenler üzerindeki akupunktur noktalarının ve bu meridyenlerin ilişkili olduğu organların enerji seviyelerini ölçerek bilgisayar ortamında değerlendiren ve dokümante eden bir elektrodermal görüntüleme sistemidir.

Sistem, uç kısmı nemlendirilmiş bir probun hastanın elleri ve ayaklarında bulunan akupunktur noktalarına (Yuan noktaları, jing well noktaları) temas etmesi ile elde edilen veriler ışığında çalışır.
Cihaz başlıca 4 parçadan oluşur.
1.Birinci parça bir bilgisayar ve bu bilgisayara kurulu bir program,
2.Hastanın eli ile tuttuğu bir elektrod,
3.Hekimin akupunktur noktalarındaki enerji seviyelerini ölçtüğü bir prob,
4.Küçük bir merkezi aparat

Geleneksel çin tıbbına göre hastalıklar, insan vücudunda olduğu varsayılan toplam 12 çift meridyen üzerinde dolaşan enerjinin ( chi,ki) dengesinin (yin/yang) herhangi bir sebeple bozulması sonucu ortaya çıkmaktadır. Akupunktur tedavisinin esas amacı vücudumuzda bulunan meridyenlerin üzerinde dolaşan bu enerjideki dengesizliği düzeltmektir.

Bu tedavi, genellikle meridyenler üzerinde bulunan ve yaklaşık 1000 adet olduğu söylenen akupunktur noktalarının özel iğnelerle veya başka yöntemlerle (elektroakupunktur, lazer vs.) uyarılması ile yapılır.

Geleneksel Çin tıbbında hastalıkların vücudumuzdaki hangi meridyenlerle ilgili olduğunu tespit etmek için birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunların içinde en fazla kullanılanları, hastanın kliniği, nabız muayenesi ve dil muayenesidir. Ancak bütün bunlar kliniğe dayalı olduğu için, yapılacak tedavinin başarısı akupunkturistin tecrübesi ile doğru orantılıydı. Özellikle batıda akupunkturla uğraşan hekimlerin klinik deneyimlerinin çok fazla olmaması, akupunktur tedavisinin başarısını da etkilemektedir. Bu nedenle meridyenlerdeki enerji seviyelerinin tespit edilmesi, bu alanda çalışan hekimlere daha objektif veriler vermesi açısından çok önemlidir. Daha önce bu amaçla birçok cihaz üretilmiş ve dünyanın pek çok ülkesinde kullanılmaktadır. Ancak akugrafın klinikte kullanılmaya başlanmasından sonra, akupunkturistlerin işleri çok kolaylaşmış, akupunktur noktalarındaki enerji seviyeleri daha objektif bir şekilde tesbit edilmiş ve yapılacak tedavilerde o oranda daha etkili olmaya başlamıştır.

1950’li yılların başlarında Dr. Yoshio Nakatani farklı hastalıkları olan kişilerin derilerinin belli bölgelerinde elektriksel iletkenliğin farklı olduğunu tespit etti. Ayrıca, yaklaşık 1 cm genişliğinde olan bu bölgelerin geleneksel Çin tıbbındaki merdiyenlerin üzerindeki akupunktur noktaları ile örtüştüğünü buldu. Dr. Nakatani bu noktalara, elektriği diğer bölgelere göre daha fazla ilettiklerinden dolayı “ryodoraku” (ryo=iyi, do=elektrik, raku= çizgi,hat) adını verdi.

Daha sonra çalışmalarını derideki bu elektriksel farkların, geleneksel Çin tıbbındaki teşhis ve tedavi amacıyla kullanılması konusunda yoğunlaştırdı. Buradan yola çıkarak derideki elektriksel farkları ortaya koyan bir cihaz geliştirdi. Böylece ilgili meridyenin elektriksel iletkenliğinin ölçümü ile , bozukluğun bir eksikliklik mi yoksa fazlalılık mı olduğunu belirleme şansı elde edildi. Daha sonra tedavi eksiklik olan meridyenlerde güçlendirme yöntemi, fazlalık olan merdiyenlerde azaltma yöntemi kullanılarak yapıldı.

Ryodoraku cilt direncinin ölçülmesi ile teşhis koyduğundan, bu ölçümlerin güvenilirliği ile ilgili pek çok çalışma yapıldı. Sonuçlar derinin özgün rezistansının 500 ohm ile 9 megaohm arasında değiştiğini gösterdi. Bütün bu verilerin ışığında 2002 yılında Miridia teknoloji ilk dijital bilgisayar ölçüm cihazını geliştirdi.

Akugrafın gerekli ölçümler için kullanılmaya başlanmasından önce, test yapılacak hastanın cihazın toprak elektrodunu bir eliyle tutması gerekmektedir. Daha sonra ölçümü yapacak hekim akugrafın kontrol probunun ucunu hafifçe nemlendirmelidir. Enerji seviyelerine bakılacak akupunktur noktalarının hangisi olduğu ve tam olarak yeri bilgisayar ekranında görülebilir.

Programın hekimi yönlendirmesiyle, probun ucu tek tek akupunktur (yuan noktaları, jing well noktaları) noktalarının üzerine hafifçe bastırılarak dolaştırılır.

Sonuçlar yine ekranda renkli sütunlar halinde grafik olarak gösterilir. Bütün ölçümler
tamamlandığında, elde edilen verilere göre hangi meridyenlerde sorun olduğu, hangilerinde bir enerji fazlalığı, hangilerinde bir enerji eksikliği görülebilir.
Aşağıda akugrafdan elde edilmiş örnek bir tablo görülmektedir. Bu tabloda vücudumuzda bulunan 12 meridyen üzerinde dolaşan enerji seviyeleri renkli bar olarak şematize edilmiştir. Bu tabloda yeşil renkli olanlar ilgili meridyende dolaşan enerjinin normal olduğunu, kırmızı renkliler enerjide bir fazlalığı, mavi renkliler ilgili meridyendeki enerjinin düşük olduğunu göstermektedir.

Örnekte sağ ve sol koldaki, akciğer (LU) meridyeninde bir enerji fazlalığı, karaciğer (liv) meridyeninde bir enerji düşüklüğü, kalp (ht) meridyeninde bir bölünme olduğu görülebilir. Diğer meridyenlerdeki enerji normal sınırlarda olduğu için grafik ekranda yeşil olarak gösterilir.

Bu örnekte ölçüm yapılan hastanın mevcut rahatsızlığı muhtemelen bu meridyenlerdeki enerjinin fazlalılığı veya eksikliğine bağlıdır. Daha sonra yapılacak tedavide hangi noktaların ne şekilde iğneleneceği ekranın sol tarafında reçete halinde verlir. Ayrıca iğnelenecek akupunktur noktalarının tam yerleri ekranda gösterilir.

Akugraf hastadaki ilk ölçüm değerlerini kaydettiği için, daha sonra uygulanacak akupunktur tedavisinin etkinliğinin yapılacak yeni ölçümlerle karşılaştırma şansımız olacaktır. Grafik ekranda bütün meridyenlerdeki renk yeşil olana kadar akupunktur tedavisi devam ettirilir. Sonuçta vücuttaki meridyenlerdeki enerji dengesi yeniden sağlanacağı için, hastalık da kısa sürede şifa bulacaktır, saygılarımla.

DR Recep Celik

KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ SÜRECİ

Kliniğimize başvuran hastaların ilk olarak detaylı bir hastalık öyküsü alınır. Fiziki muayenesi yapılır. Daha sonra Biyorezonans test yöntemleriyle hastalığa sebep olan etkenler tespit edilir. Bu uygulamalar her hastaya ve her hastalığa özeldir.

KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TESTLER

Tedavi yapılması gerekliliği oluştuğunda artık hastaya bazı testler yapılmalıdır. Bu testler arasında:

  • Gıda Testi; Yapılan bu testler ile vücudun tolere edemediği, zararlı olan maddelerin hastalar için yapılan diyetten çıkarılması söz konusudur.
  • Hormon Testi: Hastalığa neden olan hormonlarında araştırılması gereklidir. Çünkü eksik kalan vitamin ve minerallerin dışarıdan takviye edilmesi gereklidir.
  • Bağırsak Florası Testi: yapılan bu test ile gastrointestinal sistemine ait fonksiyonlar değerlendirilecektir. Şişkinlik, diyare, geğirme, yanma gibi şikâyetlerde bu testler tedavilerde kullanılmaktadır. Bu testlerde bozukluk var ise tedavinin başarıya ulaşması zor olacaktır.
  • Ağır Metal Testi: Vücutta ağır metaller bulunabilir. Bu test ile tespit edilebiliyor. Sonrasında çelesyon ve detox yolları bu şekilde tedavi edilebilir.
  • Toksit Madde Testi: Vücudumuzda sindirim, deri yolu, solunum yolları ile çeşitli toksikler birikebilir. Bunların yaptıkları birikim vücut içerisinde bazı fonksiyonların çalışmasını engelleyecektir. Belirlenen bu sorunlar detox yöntemleri ile vücuttan temizlenbiliuor.
  • PH Testi: Hastalarda mezenkim dokusunun PH düzeyini belirler. Normal PH değerlerine gelmesi sağlanacaktır.

Tüm bu testlerle hastalıkların etkenleri tespit edilir. Elde edilen sonuçlarla hastalara özel olarak tedavi seçenekleri uygulanır. Özellikle vücut için zararlı olan gıdanın diyetten çıkarılması gereklidir. Tedavide gerekli olan ve eksik kalan mineral, vitamin desteğinin sağlanması ile birlikte de gerekli düzenlemeler yapılır. Bunların yanı sıra toksik olan maddeler detox yöntemleri ve çelesyon ile vücuttan temizlenmektedir.

Bu tedavi yöntemlerinin yanı sıra ACUGRAPH cihazı da kullanılmaktadır. Bu cihaz hastaları Çin tıbbı açısından değerlendirmektedir. Vücut içerisinde klinik testlerle yapılan tetkiklerde bulunan eksikler, bu cihaz ile yapıldığında enerji eksikliği olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelere göre de çeşitli akupunktur tedavileri yapılmaktadır. Tek kullanımlık iğnelerle yapılan tedavilerde de alerjik hastalıklarda etkili sonuçlar alınabilmektedir.

TÜM TEDAVİLERİMİZ

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ, ALERJİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİ, ASTIM HASTALIĞI TEDAVİSİ, BAĞIRSAK MANTARLARI TEDAVİSİ, BİOREZONANS İLE TEŞHİS VE TEDAVİ, DEPRESYON TEDAVİSİ, DİSBİYOZİS (DİSBİOTA) TEDAVİSİ, EGZAMA TEDAVİSİ, FİBROMYALJİ TEDAVİSİ, GIDA İNTOLERANSI TEDAVİSİ, KRONİK YORGUNLUK TEDAVİSİ, KABIZLIK TEŞHİS VE TEDAVİSİ, MİGREN TEDAVİSİ, OBEZİTE (ŞİŞMANLIK) TEDAVİSİ, PANİK ATAK TEDAVİSİ, SEDEF HASTALIĞI TEDAVİSİ, SİGARAYI BAĞIMLILIĞI VE TEDAVİSİ, SÜLÜK TEDAVİSİ

Sağlık sorunlarınız hakkında uzmanlarımızdan yardım alın. Sorunuzu iletmeden önce lütfen E-Posta adresinizi doğru yazınız. Uzmanlarımızın cevapları size E-Posta adresiniz üzerinden iletilecektir

DOKTORUNUZA SORUN
Lütfen adınızı yazınız.
Lütfen soyadınızı yazınız.
Lütfen size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası yazınız.
Lütfen size ulaşabileceğimiz e-posta adresinizi yazınız.
Mesajınızın konusunu seçiniz.
Bize ulaştırmak istediğiniz sorunuzu yazınız.

İLAÇSIZ TEDAVİ MERKEZİ

MERAK ETTİKLERİNİZ

Şifayı Alanya’da buldu

YAPTIĞI araştırmalar sonucunda Alanya'da bulunan Şifahane Sağlıklı Yaşam Merkezi hekimlerinden Dr. Recep Çelik'in adına ulaştığını söyleyen Duygu İyidoğan, "17 sene boyunca bu hastalıkla savaştım....

Astroloji Eğitimi

Burada Jyotish astrolojisini öğrenebilir, Vedik astrolojinin temellerini öğrenebilir ve kendi haritanızı veya akrabalarınızın haritasını nasıl çıkaracağınızı öğrenebilirsiniz. Kendinizi ve çevrenizdeki insanları derinden anlamayı öğreneceksiniz,...

Ayağı kesilme noktasına gelen egzama hastası çareyi Alanya’da buldu

Alanya'da yaşayan 56 yaşındaki Yusuf Ziya Arslan, yaklaşık 4 yıldır 2 bacağındaki egzama hastalığı nedeniyle Ankara ve Alanya'da bulunan çeşitli hastanelere giderek şifa aradı....

Her yerde aradığı şifayı Alanya’da buldu

ALANYA’da yaşayan 56 yaşındaki Yusuf Ziya Arslan, yaklaşık 4 yıldır 2 bacağındaki egzama hastalığı nedeniyle çeşitli hastanelere giderek şifa aradı. Birçok tedaviye rağmen egzamanın...

AĞIR (TOKSİK) METALLERLERİN EGZAMADAKİ ROLÜ NASILDIR.

Candida rahatsızlığı olan hastaslarda Civa, Bakir, Alüminyum, Bizmut, ve Arsenik gibi toksik metaller bulunma ihtimali yüksektir. Bizim ülkemizde sanayileşmeme her bölgede olmadığı için şanslı...

EGZAMA HASTALIKLARINDA PROBİOTIK KULLANIMI?

Her canlı barsağında olduğu gibi insan barsağında da trilyonlarca mikro-canlılar yaşamaktadır. Bu canlı ortamına“mikrobiyota” denmektedir. Mikrobiyotayı yaklaşık dört yüze yakın mikro-canlı ...

ŞİFAHANE, İLAÇSIZ TEDAVİ MERKEZİ MERKEZİ

HAKKIMIZDA

ŞİFAHANE

Şifahane, İlaçsız Tedavi Merkezi uzman akademik kadrosu, ileri tıbbi donanımı ile Türkiye'nin özel sağlık kompleksidir.

BASINDAN

HABERLER

Şifahane, Sağlıklı Yaşam Merkezi, Alanya hakkında şimdiye kadar basında yer alan haberleri BASINDAN sayfası altında bulabilirsiniz.

SİZE ÖZEL

SAĞLIK REHBERİ

Tüm Hastalıklar Hakkında Bilgi, Sağlık Makaleri, Doktora Sorulmuş Sorular ve Sağlık Ansiklopedisi İçin Tıklayın.

İletişim

Dr. Recep Çelik

Saray Mah. Hoca Ahmet Yasevi Cad.
Ustalıoğlu Sok. Saliha Hüseyin Zamanoğlu Apt.
No: 16/A / Alanya, Antalya - TÜRKİYE

Email: [email protected]

Detaylı bilgi ve randevu için:

Dr. Recep Çelik, Çalışma Saatleri:

Pazartesi - Cuma: 10:00 - 17:00

Alanya, Sağlıklı Yaşam Merkezi:

Saray Mahallesi | Hoca Ahmet Yasevi Caddesi | Ustalıoğlu Sokak | Saliha Hüseyin Zamanoğlu Apartmanı | No: 16/A | Alanya | Antalya | 07400 | Türkiye