İstatistikler

All countries
704,753,890
Vaka
Updated on May 23, 2024 1:05 pm
All countries
560,567,666
Hasta
Updated on May 23, 2024 1:05 pm
All countries
7,010,681
Ölüm
Updated on May 23, 2024 1:05 pm

COVID-19 Bilgilendirme

All countries
704,753,890
Toplam vaka
Updated on May 23, 2024 1:05 pm
All countries
560,567,666
Hasta
Updated on May 23, 2024 1:05 pm
All countries
7,010,681
Ölüm
Updated on May 23, 2024 1:05 pm
spot_img

Acugraph – Meridyen Görüntüleme Cihazı Hakkında Bilgi

Akugraf Çin tıbbında kullanılan meridyenlerin, meridyenler üzerindeki akupunktur noktalarının ve bu meridyenlerin ilişkili olduğu organların enerji seviyelerini ölçerek bilgisayar ortamında değerlendiren ve dokümante eden bir elektrodermal görüntüleme sistemidir.

Sistem, uç kısmı nemlendirilmiş bir probun hastanın elleri ve ayaklarında bulunan akupunktur noktalarına (Yuan noktaları, jing well noktaları) temas etmesi ile elde edilen veriler ışığında çalışır.
Cihaz başlıca 4 parçadan oluşur.
1.Birinci parça bir bilgisayar ve bu bilgisayara kurulu bir program,
2.Hastanın eli ile tuttuğu bir elektrod,
3.Hekimin akupunktur noktalarındaki enerji seviyelerini ölçtüğü bir prob,
4.Küçük bir merkezi aparat

Geleneksel çin tıbbına göre hastalıklar, insan vücudunda olduğu varsayılan toplam 12 çift meridyen üzerinde dolaşan enerjinin ( chi,ki) dengesinin (yin/yang) herhangi bir sebeple bozulması sonucu ortaya çıkmaktadır. Akupunktur tedavisinin esas amacı vücudumuzda bulunan meridyenlerin üzerinde dolaşan bu enerjideki dengesizliği düzeltmektir.

Bu tedavi, genellikle meridyenler üzerinde bulunan ve yaklaşık 1000 adet olduğu söylenen akupunktur noktalarının özel iğnelerle veya başka yöntemlerle (elektroakupunktur, lazer vs.) uyarılması ile yapılır.

Geleneksel Çin tıbbında hastalıkların vücudumuzdaki hangi meridyenlerle ilgili olduğunu tespit etmek için birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunların içinde en fazla kullanılanları, hastanın kliniği, nabız muayenesi ve dil muayenesidir. Ancak bütün bunlar kliniğe dayalı olduğu için, yapılacak tedavinin başarısı akupunkturistin tecrübesi ile doğru orantılıydı. Özellikle batıda akupunkturla uğraşan hekimlerin klinik deneyimlerinin çok fazla olmaması, akupunktur tedavisinin başarısını da etkilemektedir. Bu nedenle meridyenlerdeki enerji seviyelerinin tespit edilmesi, bu alanda çalışan hekimlere daha objektif veriler vermesi açısından çok önemlidir. Daha önce bu amaçla birçok cihaz üretilmiş ve dünyanın pek çok ülkesinde kullanılmaktadır. Ancak akugrafın klinikte kullanılmaya başlanmasından sonra, akupunkturistlerin işleri çok kolaylaşmış, akupunktur noktalarındaki enerji seviyeleri daha objektif bir şekilde tesbit edilmiş ve yapılacak tedavilerde o oranda daha etkili olmaya başlamıştır.

1950’li yılların başlarında Dr. Yoshio Nakatani farklı hastalıkları olan kişilerin derilerinin belli bölgelerinde elektriksel iletkenliğin farklı olduğunu tespit etti. Ayrıca, yaklaşık 1 cm genişliğinde olan bu bölgelerin geleneksel Çin tıbbındaki merdiyenlerin üzerindeki akupunktur noktaları ile örtüştüğünü buldu. Dr. Nakatani bu noktalara, elektriği diğer bölgelere göre daha fazla ilettiklerinden dolayı “ryodoraku” (ryo=iyi, do=elektrik, raku= çizgi,hat) adını verdi.

Daha sonra çalışmalarını derideki bu elektriksel farkların, geleneksel Çin tıbbındaki teşhis ve tedavi amacıyla kullanılması konusunda yoğunlaştırdı. Buradan yola çıkarak derideki elektriksel farkları ortaya koyan bir cihaz geliştirdi. Böylece ilgili meridyenin elektriksel iletkenliğinin ölçümü ile , bozukluğun bir eksikliklik mi yoksa fazlalılık mı olduğunu belirleme şansı elde edildi. Daha sonra tedavi eksiklik olan meridyenlerde güçlendirme yöntemi, fazlalık olan merdiyenlerde azaltma yöntemi kullanılarak yapıldı.

Ryodoraku cilt direncinin ölçülmesi ile teşhis koyduğundan, bu ölçümlerin güvenilirliği ile ilgili pek çok çalışma yapıldı. Sonuçlar derinin özgün rezistansının 500 ohm ile 9 megaohm arasında değiştiğini gösterdi. Bütün bu verilerin ışığında 2002 yılında Miridia teknoloji ilk dijital bilgisayar ölçüm cihazını geliştirdi.

Akugrafın gerekli ölçümler için kullanılmaya başlanmasından önce, test yapılacak hastanın cihazın toprak elektrodunu bir eliyle tutması gerekmektedir. Daha sonra ölçümü yapacak hekim akugrafın kontrol probunun ucunu hafifçe nemlendirmelidir. Enerji seviyelerine bakılacak akupunktur noktalarının hangisi olduğu ve tam olarak yeri bilgisayar ekranında görülebilir.

Programın hekimi yönlendirmesiyle, probun ucu tek tek akupunktur (yuan noktaları, jing well noktaları) noktalarının üzerine hafifçe bastırılarak dolaştırılır.

Sonuçlar yine ekranda renkli sütunlar halinde grafik olarak gösterilir. Bütün ölçümler
tamamlandığında, elde edilen verilere göre hangi meridyenlerde sorun olduğu, hangilerinde bir enerji fazlalığı, hangilerinde bir enerji eksikliği görülebilir.
Aşağıda akugrafdan elde edilmiş örnek bir tablo görülmektedir. Bu tabloda vücudumuzda bulunan 12 meridyen üzerinde dolaşan enerji seviyeleri renkli bar olarak şematize edilmiştir. Bu tabloda yeşil renkli olanlar ilgili meridyende dolaşan enerjinin normal olduğunu, kırmızı renkliler enerjide bir fazlalığı, mavi renkliler ilgili meridyendeki enerjinin düşük olduğunu göstermektedir.

Örnekte sağ ve sol koldaki, akciğer (LU) meridyeninde bir enerji fazlalığı, karaciğer (liv) meridyeninde bir enerji düşüklüğü, kalp (ht) meridyeninde bir bölünme olduğu görülebilir. Diğer meridyenlerdeki enerji normal sınırlarda olduğu için grafik ekranda yeşil olarak gösterilir.

Bu örnekte ölçüm yapılan hastanın mevcut rahatsızlığı muhtemelen bu meridyenlerdeki enerjinin fazlalılığı veya eksikliğine bağlıdır. Daha sonra yapılacak tedavide hangi noktaların ne şekilde iğneleneceği ekranın sol tarafında reçete halinde verlir. Ayrıca iğnelenecek akupunktur noktalarının tam yerleri ekranda gösterilir.

Akugraf hastadaki ilk ölçüm değerlerini kaydettiği için, daha sonra uygulanacak akupunktur tedavisinin etkinliğinin yapılacak yeni ölçümlerle karşılaştırma şansımız olacaktır. Grafik ekranda bütün meridyenlerdeki renk yeşil olana kadar akupunktur tedavisi devam ettirilir. Sonuçta vücuttaki meridyenlerdeki enerji dengesi yeniden sağlanacağı için, hastalık da kısa sürede şifa bulacaktır, saygılarımla.

DR Recep Celik

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

spot_img

Egzama Tedavisi

İlginizi Çekebilir